1. Lexus rijders
 2. Connected Services
 3. Gebruiksvoorwaarden

CONNECTED SERVICES GEBRUIKSVOORWAARDEN

FIND MY CAR

 • Via de Lexus Link+ app (of het Mijn Lexus portal) kunt u de laatste locatie van uw Lexus checken. Afhankelijk van welk model Lexus u bezit, wordt de locatie bepaald op basis van het laatste geolocatie datapoint dat van uw Lexus is ontvangen op het moment dat u de motor heeft uitgezet, of op basis van de actuele locatie.
 • U kunt de plek waar uw Lexus geparkeerd is visueel maken op een plattegrond, samen met het adres van de locatie (indien beschikbaar) en het tijdstip waarop de auto op de betreffende locatie is geparkeerd. Via uw account op Mijn Lexus, of andere applicaties zoals Apple Maps of Google Maps kunt u de navigatiefunctie starten om u naar uw Lexus te leiden, waarbij u de route, loopafstand en tijdsduur op het scherm ziet.
 • Indien uw Lexus is uitgerust met een toestel dat toegang tot en gebruik van internet mogelijk maakt, wordt de locatie van uw auto tijdens het rijden regelmatig doorgegeven, zodat u de locatie van uw auto met anderen kunt delen. Door een gedeelde live locatie in te stellen, kunt u zelf de contactpersonen kiezen met wie u uw locatie wilt delen, en voor hoe lang. Om deze functie in te schakelen, kunt u uw socialmediaprofiel gebruiken.

 

SHARE TO CAR

 • Is uw Lexus uitgerust met een navigatiesysteem, dan kunt u uw rit naar eigen inzicht samenstellen met de Lexus Link+ app, om deze vervolgens naar uw Lexus te sturen. Voor het berekenen van de route en de verwachte reistijd houdt het systeem rekening met de verkeersomstandigheden van dat moment. U kunt de ritten die u eerder heeft doorgestuurd inzien, eventueel aanpassen en opnieuw naar uw Lexus sturen. Aanvullende informatie over de bediening van het navigatiesysteem in uw auto kunt u vinden in de handleiding van uw Lexus, of via het Mijn Lexus portal.

 

CAR TO DOOR

 • Indien uw Lexus is uitgerust met een geïntegreerd navigatiesysteem, stelt de Lexus Link+ app u voor om u na het uitststappen te voet verder te begeleiden naar de door u ingevoerde eindbestemming. Zo ziet u eenvoudig de rest van uw route in situaties waar u uw Lexus niet dichtbij uw ingevoerde bestemming heeft kunnen parkeren. Ook heeft u de mogelijkheid om het navigeren voort te zetten vis andere applicaties. We registreren de locatie van uw eindbestemming en de plek waar u uw Lexus heeft geparkeerd. Aanvullende informatie over de verbinding met en het bedienen van het navigatiesysteem kunt u vinden in de handleiding van uw Lexus, of in het Mijn Lexus portal.

 

ANALYSE RIJGEGEVENS

 • U kunt via de Lexus Link+ app (of in het Mijn Lexus portal) gegevens van uw eigen rijstijl inzien, gebaseerd op geografische gegevens, data van gyro- en G-sensoren, kilometerstand en brandstofverbruik. Deze gegevens zijn per rit inzichtelijk. U kunt elke rit afzonderlijk aanmerken als zakelijk of privé en rapporten opstellen van situaties waarin u bijvoorbeeld hard remde of accelereerde, in combinatie met de tijd en locatie van de betreffende situatie.

 

REMINDER ONDERHOUDSBEURT

 • Op basis van de tellerstand van uw Lexus informeren wij u over het tijdstip van de eerstkomende servicebeurt of ander noodzakelijk onderhoud. Deze reminders worden verzonden in het land waar u uw abonnement op onze Connected Services heeft afgesloten en kunnen per land verschillen. Wanneer u van ons een reminder ontvangt, kunt u direct een afspraak inplannen bij de Lexus-dealer van uw keuze. We raden u aan uw gekozen Leus-dealer op te slaan in uw Mijn Lexus account. Mocht u onze eerste reminder hebben gemist, dan kunnen wij u een tweede bericht sturen.
 • U blijft er altijd zelf verantwoordelijk voor om uw Lexus op de voorgeschreven intervallen aan te bieden voor onderhoud of service. Het feit dat wij deze service aanbieden en u reminders in relatie tot onderhoud sturen, vrijwaart u niet van deze verantwoordelijkheid. 

 

PECHHULPASSISTENT

 • De beschikbaarheid van deze dienst is mede afhankelijk van het Connected Car multimediasysteem waarmee uw Lexus is uitgerust. Aan het systeem gekoppelde sensoren meten de kracht van een eventuele aanrijding met uw Lexus. Overschrijdt deze kracht een vooraf ingestelde grenswaarde, dan worden wij van het incident op de hoogte gesteld. Deze aan een aanrijding gerelateerde informatie kan vervolgens worden gedeeld met de pechhulp van Lexus, die voor assistentie contact met u kan opnemen, afhankelijk van de beschikbare gegevens over de ernst van de aanrijding en het gevoerde beleid ter plaatse. De pechhulpdienst neemt contact met u open maakt daarbij gebruik van uw persoonsgegevens zoals u die heeft vastgelegd in uw Mijn Lexus account. Indien noodzakelijk (en indien aangegeven in uw account) kan de pechhulpdienst in geval van nood ook contact opnemen met de daarvoor door u aangewezen contactpersoon. Kan onze pechhulpdienst u niet bereiken (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent tot antwoorden), dan kan de hulp worden ingeschakeld van noodhulpdiensten of politie. U en uw contactpersoon hebben altijd de mogelijkheid om de aangeboden hulp te accepteren, dan wel te weigeren.
 • We bieden geen garantie aangaande de beschikbaarheid of kwaliteit van enige noodhulp die wij in voorkomende situaties kunnen verlenen. De externe pechhulpdienst, noch TME is aansprakelijk wanneer noodhulp door de politie niet of niet tijdig wordt ingeschakeld.
 • Let erop dat wanneer u via de Lexus Link+ app en/of uw Mijn Lexus Account de Privacy modus inschakelt (en daarmee voorkomt dat wij de geolocatie van uw Lexus kunnen gebruiken), wij niet langer uw Lexus kunnen lokaliseren in geval van een aanrijding of een ander noodgeval. Deze functie zal dan niet langer functioneren (kijk voor meer informatie over de Privacy modus in de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy bepalingen voor Connected Services.
 • In bepaalde situaties treedt de verplichte noodhulpfunctie in werking. Raakt u onverhoopt betrokken bij een ongeval waarbij de airbags worden geactiveerd, dan waarschuwt uw Lexus automatisch de noodhulpdiensten in het land waar de auto zich op dat bevindt. Dit is vastgelegd conform EU-wetgeving inzake ‘eCall’ (Richtlijn (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Europese Commissie op 29 April 2015) of het plaatselijk geldende equivalent buiten de EU, indien van toepassing

 

WAARSCHUWINGSLAMPJES

 • Afhankelijk van het Connected Car multimediasysteem waarmee uw Lexus is uitgerust, kan de Lexus Link+ app u attent maken op eventuele waarschuwingssignalen die uw auto weergeeft. De waarschuwingssignalen in de app komen overeen met de waarschuwingssignalen die zichtbaar zijn in het instrumentarium van uw Lexus, maar zijn geen vervanging. Als bestuurder blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen wanneer een waarschuwingslampje in het dashboard van uw Lexus oplicht.
 • Deze waarschuwingssignalen worden via het netwerk van Lexus gedeeld om u waar nodig te ondersteunen wanneer bijvoorbeeld een reparatie noodzakelijk is. Door toestemming te geven aan Lexus en via de Lexus Link+ app, heeft u de mogelijkheid om zelf te beslissen of er al dan niet contact met u wordt opgenomen. Lexus, noch partijen binnen het netwerk van Lexus biedt enige garantie om proactief contact met u op te nemen wanneer een waarschuwingslampje oplicht, aangezien deze service sterk afhankelijk is van de regio waar u woonachtig bent, de beschikbaarheid en dekking. Volg daarom altijd de instructies in de handleiding van uw auto op wanneer een waarschuwingslampje oplicht.

 

BRANDSTOFNIVEAU

 • Afhankelijk van het Connected Car multimediasysteem waarmee uw Lexus is uitgerust, kan de Lexus Link+ app het brandstofniveau in de tank weergeven. De resterende brandstofvoorraad wordt weergegeven als percentage van de totale tankinhoud. Het weergegeven brandstofniveau is gebaseerd op de informatie van de brandstofsensor op het moment dat u na de vorige rit de motor uitzette. Daardoor is er mogelijk een verschil tussen het door de Lexus Link+ weergegeven brandstofniveau en het niveau dat u ziet in het instrumentarium van uw auto. Ook kunnen er kleine afwijkingen ontstaan als gevolg van de locatie waar uw auto geparkeerd staat (bijvoorbeeld op een helling, of door temperatuurverschillen). Kijk daarom altijd naar de indicatie van de brandstofmeter in het instrumentarium van uw auto. Lexus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel onvolledige of onjuiste informatie die wordt getoond in de Lexus Link+ app.

 

HYBRIDE COACHING

 • Met deze service kunt u via de Lexus Link+ app gegevens van uw eigen rijgedrag raadplegen, op basis van een aantal belangrijke hybride indicatoren (EV-tijdsduur en hybride score).
 • Deze gegevens zijn per rit beschikbaar. Elke rit wordt vastgelegd, met informatie over de trajecten die u in de EV-modus elektrisch heeft afgelegd, alsmede aspecten van uw rijgedrag (acceleratie, remgedrag en constant snelheid). De informatie is gekoppeld aan een praktische coaching functie die u helpt uw brandstofverbruik zo veel mogelijk te verlagen. U kunt ook de cumulatieve gegevens van al uw ritten raadplegen, om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw hybride rijprestaties.

 

REMOTE FUNCTIES

Afhankelijk van het Connected Car multimedia systeem waarmee uw Lexus is uitgerust, toont de Lexus Link+ app het laadniveau van de batterij, alsmede de resterende actieradius van uw plug-in hybride of elektrische auto.

De resterende actieradius wordt in de app weergegeven in kilometers, maar kan afwijken van de actieradius die zichtbaar is in het instrumentarium van uw auto. Kijk altijd naar het weergegeven laadniveau in het instrumentarium van uw Lexus.

Lexus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel onvolledige of onjuiste informatie die wordt getoond in de Lexus Link+ app. Wel kunt u via deze service op afstand een laadsessie voor uw auto plannen.

Afhankelijk van het Connected Car multimediasysteem waarmee uw Lexus is uitgerust, kunt u via de Lexus Link+ app ook remote het interieur koelen of verwarmen, voordat u vertrekt. Afhankelijk van het model kunt u daarbij ook de gewenste temperatuur instellen, de voor- of achterruitverwarming inschakelen en meerdere schema’s instellen voor het koelen of verwarmen van het interieur.

Wanneer u gebruikmaakt van de Remote Services, zorgt u er dan voor dat:

 • De auto volledig stil staat en dat u heeft gecontroleerd of de omgeving rond de auto veilig is. Controleer ook of er zich geen passagiers of dieren in de auto bevinden.
 • De motorkap niet open staat of dat de auto binnen geparkeerd staat, zonder ventilatie.
 • U deze dienst alleen gebruikt wanneer het strikt noodzakelijk is. Houd rekening met het milieu en probeer lawaai en luchtvervuiling tot een minimum te beperken.
 • U plaatselijk geldende wetgeving in acht neemt die gebruik van deze dienst in uw regio beperkt (bijvoorbeeld bepaalde openbare gelegenheden en natuurparken).

 

LEXUS LAADNETWERK

 • Via het Lexus Laadnetwerk heeft u toegang tot een van de grootste laadnetwerken van Europa. U kunt zoeken naar publieke laadpunten, waarbij u per laadstation informatie ziet als actuele beschikbaarheid, laadsnelheid en stekkertypes.
 • Na aanmelding kunt u ook de prijzen voor het laden bekijken en kunt u via de Lexus Link+ app of een RFID card een laadpaal ontgrendelen om de laadsessie te starten. Aan het eind van elke maand ontvangt u een overzicht van alle laadsessies van die betreffende maand.
 • We kunnen eventueel samenwerken met externe partners om u deze dienst aan te bieden. Bepaalde persoonsgegevens zoals VIN (Voertuig Identificatie Nummer), User ID, Contract ID en startdatum worden met onze partners gedeeld. Het Lexus laadnetwerk komt tot stand in samenwerking met onze technische partners en aanvullende voorwaarden en privacy bepalingen zijn van toepassing. Kijk op: https://www.lexus-charging-network.eu en https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global.