1. Kopen & aanbiedingen
 2. Private lease
Al een Lexus v.a. € 499,- p/m*

Lexus Private Lease

Eén vast maandbedrag voor onderhoud, reparatie, verzekering, wegenbelasting, vervangend vervoer en pechhulp. U betaalt alleen nog de benzine of stroom. Dat is Lexus Private Lease. U kunt uw Lexus online bestellen, we bezorgen ’m gratis bij u thuis.

LEXUS PRIVATE LEASE

 •  
  Vast laag maandbedrag
 •  
  Geen onverwachte kosten
 •  
  Inclusief reparaties en onderhoud
 •  
  Online bestellen en gratis thuisbezorgd

All-in, u betaalt alleen nog de benzine

 •  
  Wegenbelasting
  Lexus Private Lease is inclusief wegenbelasting
 •  
  Verzekering
  WA-verzekering met cascodekking en aanvullende ongevallenverzekering voor inzittenden. 
 •  
  Onderhoud & reparatie
  Gespecialiseerde Lexus monteurs werken aan uw auto
 •  
  Afleverkosten
  U betaalt geen extra kosten voor het afleveren van uw Lexus
 •  
  24-uurs pechhulp
  U kunt rekenen op pechhulp in Europa
 •  
  Vervangend vervoer
  Bij werkzaamheden langer dan één werkdag
 •  
  Bandenservice
  Vervanging van versleten banden
LEXUS PRIVATE LEASE

WAAROM EEN LEXUS MET PRIVATE LEASE?

 • Bestel online, gratis thuisbezorgd
 • Rijden in een nieuwe Lexus zonder borg of aanbetaling
 • Geen maximum leeftijd
 • Uw Lexus naar persoonlijke smaak samenstellen
 • Gemak: alles wordt voor u geregeld bij de Lexus dealer
 • Zekerheid: één vast maandbedrag, geen financiële verrassingen achteraf
 • Tijdelijk inclusief Ongevallen inzittendenverzekering
 • Gemakkelijk opzegbaar bij bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid of scheiding

VEELGESTELDE VRAGEN

Om een Lexus Private leasecontract af te sluiten, hebben wij altijd de volgende gegevens van u nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Offerte van de auto, inclusief accessoires
 • Kopie inkomstenbewijs (maximaal 2 maanden oud)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant)
 • Recent bankafschrift met de afschrijving van de woonlasten
 • Inzicht in uw andere betaalverplichtingen (bijvoorbeeld alimentatie of studiefinanciering)

Ja, een private leasecontract wordt altijd geregistreerd bij het BKR. Een registratie betekent dat wij uw leaseovereenkomst aanmelden bij het BKR. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers zien dat u bij ons een lopende verplichting heeft. Hier kan dan rekening mee worden gehouden bij een toekomstige kredietaanvraag. Wij registreren een bedrag dat gelijk staat aan 100% van de som van alle maandtermijnen.

Voorbeeld:

Uw maandbedrag is € 250,- en u heeft een looptijd van 48 maanden gekozen. In totaal betaalt u dus 48 x € 250,- = € 12.000,-. Voor de BKR-registratie wordt het volledige bedrag geregistreerd.

Private leasecontracten worden bij het BKR geregistreerd om u als consument te beschermen tegen te hoge financiële lasten. Wij bekijken en beoordelen daarom hoeveel u kunt betalen.

Ja, u kunt uw auto inruilen. U kunt de waarde van uw auto uitgekeerd krijgen, maar u kunt ook het bedrag gebruiken als vooruitbetaling. Hierdoor wordt uw maandbedrag lager. De vooruitbetaling mag maximaal 35% van alle termijnen van het leasecontract bedragen. Tijdens het berekenen van uw Private Lease maandbedrag kunt u zelf het voordeel hiervan berekenen.

U kunt voor zaken als onderhoud en reparatie terecht bij iedere officiële Lexus dealer in Nederland.

Ja, dat kan tot maximaal 2 maanden voor de overnamedatum. Bij interesse kunt u een e-mail sturen naar wagenparkbeheer@lexusfs.nl om de overnameprijs op te vragen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Het kenteken
 • De gewenste overnamedatum
 • De kilometerstand op de gewenste overnamedatum

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw Lexus dealer.

U betaalt eigen risico als de schade niet te verhalen is op de tegenpartij. Als de schade is veroorzaakt door een tegenpartij dan wordt de reparatie verhaald bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij en wordt uw eigen risico niet aangesproken. Het eigen risico per schadegebeurtenis is bij cascoschade € 300,- en bij ruitschade € 90,- Dit blijft de gehele looptijd hetzelfde bedrag.

Bij overlijden zullen wij zorgen dat zaken snel en simpel worden afgehandeld, voor u een zorg minder. De nabestaanden kunnen het contract zonder extra kosten opzeggen of overnemen. Als het contract ook op naam van een partner staat, kan deze in de auto blijven rijden. Uiteraard kijken we samen naar de financiële situatie. Mocht blijken dat de auto niet meer financieel haalbaar is dan kan de auto worden ingeleverd en wordt het contract zonder extra kosten beëindigd.

Bij verlies van inkomen kunt u in de volgende gevallen kosteloos het contract opzeggen:

 • Gedwongen ontslag, niet uw eigen schuld (op staande voet)
 • arbeidsongeschiktheid
 • Echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap
   

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet aantonen dat het geval zich heeft voorgedaan.
 • U moet aantonen dat u daardoor de leasetermijnen niet meer kunt betalen. Dit gebeurt door middel van een nieuwe inkomsten/lastenberekening.
 • U heeft altijd aan alle verplichtingen uit deze overeenkomst voldaan.
   

Een beëindiging gaat altijd in op de laatste dag van de maand. U betaalt alleen extra kosten als u meer kilometers heeft gereden dan is afgesproken. Als de auto schade heeft die niet gemeld is, kunnen wij het eigen risico en een eigen bedrage aan u doorbelasten.
 

De voorwaarden die hierop van toepassing zijn, kunt u terugvinden in de Aanvullende Voorwaarden Private Lease in artikel 48 (zie downloadbestand hieronder). Bij verlies van inkomen vragen wij om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0347 – 367 940 (geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.30) of per e-mail via particulier@lexusfs.nl. Samen bekijken we of we uw contract kunnen aanpassen, zodat het weer binnen uw budget past. In alle gevallen is het mogelijk om uw contract kosteloos op te zeggen.

Ja, dat kan. Bij voortijdige beëindiging tijdens het eerste jaar dient u alle termijnen (12) van dat jaar te voldoen, alsmede 40 procent van de resterende termijnen van het totale contract.

Een voorbeeld:

Uw contract heeft een looptijd 48 maanden en het maandbedrag bedraagt € 250,-.Het contract wordt beëindigd in het eerste jaar, in de 6e maand. U betaalt dan 6 x € 250,- = € 1.500,- + (40 % van € 9.000,- = € 3.600,-). Dus: € 1.500,- + € 3.600,- = € 5.100,-. Indien na het eerste jaar het contract voortijdig wordt beëindigd, betaalt u een vast percentage van 40 procent van de resterende termijnen van het totale contract. De hoogte van de opzeggingsvergoeding bij het opzeggen van uw private-leasecontract na het eerste jaar kan op twee wijzen berekend worden:

Berekeningswijze 1:

De opzeggingsvergoeding is een vast percentage van 40 procent van de resterende termijnen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Berekeningswijze 2:

De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de totale termijnen die u heeft betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging én de totale – hogere – termijnen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de overeenkomst voor de kortere duur was aangegaan. De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggingsvergoeding die u dient te betalen.

Uiteraard betaalt u altijd via de manier met de laagste opzeggingsvergoeding. Na inlevering van uw leaseauto wordt het private-leasecontract ontbonden.

Hoe wordt de berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding nu in de praktijk gehanteerd? Via onderstaande voorbeelden maken wij u dat verder duidelijk.

Een rekenvoorbeeld:

Uw maandtermijn bedraagt € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25ste maand.

Berekeningswijze 1:

Zonder de opzegging zou u aan termijnen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 2.400,- = € 960,-.

Berekeningswijze 2:

Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw overeenkomst, € 250,- per maand. Het verschil in tarief dat u heeft betaald op basis van 36 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 50,- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt € 50,- x de verstreken looptijd van 24 maanden = € 1.200,-.

In dit rekenvoorbeeld is de opzeggingsvergoeding berekend op Berekeningswijze 1, € 960,-, het laagst. Dit bedrag betaalt u ons. Wij ontbinden het contract zodra u de auto heeft ingeleverd.

Lexus Financial Services beschikt vanaf 1 oktober 2017 over het Keurmerk Private Lease. U kunt op de site van Keurmerk Private Lease dit controleren. Op deze site staan alle aangesloten leasemaatschappijen.

U kunt contact opnemen met de Lexus dealer bij u in de buurt of met Lexus Financial Services. Lexus Financial Services is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur via telefoonnummer 0347 – 367 940.

Lexus Financial Services naar een financiële dienstverlening van hoge kwaliteit. Daarom horen wij het graag als u niet tevreden bent. Uw reactie geeft ons de mogelijkheid om onze financiële diensten en producten te verbeteren. Klachten hierover kunt u mailen naar klachten@lexusfs.nl. Ons uitgangspunt is dat u binnen 14 dagen een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Als deze termijn niet haalbaar is, informeren wij u daar tijdig over.

Heeft u een klacht over uw Lexus? Neem dan contact op met uw dealer.

Bent u van mening dat wij onvoldoende aandacht besteden aan uw klacht, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. U kunt uw klacht binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Keurmerk Private Lease. De Geschillencommissie biedt de consument één loket voor al zijn of haar klachten over private lease en is opgericht om de consument zo goed mogelijk van dienst te zijn bij meningsverschillen met een leasemaatschappij of tussenpersoon.

Geschillencommissie Keurmerk Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.keurmerkprivatelease.nlOpens in new window

U kunt er ook voor kiezen om een rechter over het geschil te laten beslissen.

Zodra wij de documenten ontvangen hebben, worden deze door ons gecontroleerd en alles goed is, streven wij ernaar om u deze zo snel mogelijk toe te sturen. Indien het erg druk is, moet u rekening houden met maximaal 5 werkdagen.

De eerste factuur is de startfactuur. Het bedrag is op de volgende wijze tot stand gekomen. Op het moment dat u in de auto bent gaan rijden, gaat het leasecontract in. U betaalt vanaf die datum tot aan het eind van die maand. Omdat in een leasecontract altijd vooruit wordt betaald, wordt ook het bedrag van de daaropvolgende maand geïncasseerd.
Voorbeeld: U haalt de auto de 25e januari op. U betaalt die maand een deel van het termijnbedrag, van 25 tot en met 31 januari, tevens betaalt u de maand februari.

Volledig elektrische auto’s
Voor een volledig elektrische auto betaalt u geen motorrijtuigenbelasting. Dit voordeel geldt tot en met 2024. Vanaf 1 januari 2025 wordt dit belastingvoordeel afgebouwd.

Plug-in Hybrid auto’s
Voor Plug- in Hybrid auto’s geldt een korting op de motorrijtuigenbelasting. Ook voor Plug- in Hybrids wordt de korting vanaf 1 januari 2025 afgebouwd.

Wat betekent dit voor u?
De afbouw van het belastingvoordeel kan betekenen dat het maandtarief vanaf 1 januari 2025 hoger wordt tijdens de looptijd van uw leasecontract.

Wilt u meer weten over de korting op de motorrijtuigenbelasting? Kijk op rijksoverheid.nlOpens in new window

*Disclaimer Lexus Private Lease advertentietarieven

Lexus Financial Services leasetarieven worden uitsluitend bij wijze van indicatieve informatie gegeven o.b.v. Lexus Private Lease, 72 maanden, 5.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland. Alle bedragen zijn inclusief BTW en exclusief brandstof.  Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,04 en € 0,23 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van acceptatie. Toetsing en registratie BKR. (Actie)voorwaarden van toepassing. (Prijs)wijzigingen en typefouten voorbehouden. particulier@lexusfs.nl.

Volgens het Belastingplan 2020 wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s en plug-in hybrides vanaf 1 januari 2025 afgebouwd; hierdoor kan het termijnbedrag stijgen gedurende de looptijd van uw leasecontract.

De getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het geleverde voertuig. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.