2019 019 data lek Allianz

DATALEK ALLIANZ TREFT OOK LEXUS-KLANTEN MET LEXUS PECHHULP SERVICE

Allianz heeft bekendgemaakt dat bij de verzekeraar een kluis met een deel van zijn back-up is gestolen. Deze back-upbestanden bevatten vooral oude gegevens, maar ook persoonsgevoelige informatie, zoals namen, adresgegevens (de zogeheten naw-gegevens) en kentekennummers.

Alleen personen met de juiste specifieke apparatuur en kennis kunnen toegang krijgen tot de gestolen gegevens. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat dit is gebeurd. Desondanks informeert Allianz alle betrokkenen.

 • WAAROM IS DIT VOOR LEXUS VAN BELANG?

  Allianz Global Assistance voert de mobiliteitsgarantie/service van Lexus uit (Lexus Pechhulp Service). Toen de verzekeraar de diefstal van de kluis constateerde, was nog niet bekend of de persoonsgegevens van Lexus-klanten deel uitmaakten van de gestolen back-upbestanden.

  Nader onderzoek wijst uit dat dit helaas wel het geval is. Daarom heeft Allianz alle betrokken Lexus-rijders per brief of mail geïnformeerd.

  Bij Lexus vinden we het belangrijk om u op correcte wijze te informeren over de gestolen back-upbestanden. U bent immers onze gewaardeerde klant, ook al loopt de Lexus Pechhulp Service via Allianz. Voor vragen kunt u dan ook uiteraard altijd bij ons terecht.

  Hebt u een vraag die de site of de Q&A niet beantwoordt, dan ontvangen wij deze graag op info@lexus.nl. Wij doen ons uiterste best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

  Tot slot: wij vinden de privacy van onze klanten uitermate belangrijk en betreuren de huidige situatie enorm. We hebben uitvoerig contact met Allianz om er op toe te zien dat dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen.

 • Q&A DATA-LEK ALLIANZ (LEXUS)

  Bij een data-lek bij verzekeraar Allianz, onze partner voor Lexus Pechhulp Service, zijn ook persoonsgegevens van Lexus-klanten gestolen. De betrokken klanten zijn inmiddels door Allianz geïnformeerd.

  Veelgestelde vragen beantwoordt Allianz op https://www.allianz-assistance.nl/over-ons/nieuws/update-gegevens.html#. Voor alle overige vragen over dit onderwerp heeft Allianz een speciaal telefoonnummer: 0800 3345000.

VEELGESTELDE VRAGEN